Všeobecné podmienky siete TPX-NET na poskytovanie služieb: http://www.tpx-net.sk/dokumenty/VP3.pdf

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania v účastníckej prípojke: http://www.tpx-net.sk/dokumenty/TSUR.pdf

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady 2015-2120: http://www.tpx-net.sk/dokumenty/NEPR2015-2120.pdf

Zásady ochrany súkromia GDPR: http://www.tpx-net.sk/dokumenty/GDPR-TPX-NET-250518.pdf